МКБ Юнионбанк АД

| Публикувана на: юни 21, 2012
| Тагове: , ипотечни кредити без доказване на доходи, кредити за фирми, малки кредити


МКБ Юнионбанк АД има дълга история. Първоначално банката се е казвала
ТБ”Юнионбанк”АД.  Тя е правоприемник на Финансово-брокерска къща “София”. Нейната дейност започва през 1994 г., с пререгистрацията и преименоването на Финансово-брокерската къща “София” в ТБ”Юнионбанк”АД. През 2006 г. четвъртата по големина банка в Унгария MKB Bank закупува 60% от акционерния капитал на ТБ”Юнионбанк”АД, а банката се преименова в МКБ Юнионбанк АД. Към момента MKB Bank притежава 94% дял от банката, а Европейската банка за възстановяване и развитие участва с 6%.

МКБ Юнионбанк АД притежава от БНБ пълен банков лиценз. Тя е първичен дилър на държавни ценни книжа, инвестиционен посредник, член на Централния депозитер, член е на  Българска Фондова Борса – София АД, одобрена като обслужваща държавния бюджет.
Днес банката е една от най-стабилните банки на българския финансов пазар, което се вижда от многото награди, с които тя е удостоена:
Банката печели наградата на вестник „Пари” – „Банка на годината 2008”, а ръководството и печели награда „Банкер на годината”; Сертификат за Зелена компания – от конкурса „Най-зелените компании в България 2010”; Награда за повишаване на енергийната ефективност 2010 – приз EBRD Energy Efficiency Awards Bulgaria 2010; Най-добър финансов продукт за иновативност и качество и др.

Ръководството на банката е с доказани качества във финансовата област, благодарение на което банката успешно се развива, доверието на нейните клиенти и акционери непрекъснато расте.

Органи на управление – банката се управлява от Управителен съвет и Надзорен съвет.

Членове на Управителния съвет:
Мария Илиева – Главен изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет.
Анна Аспарухова – Изпълнителен директор и Заместник  председател на Управителния съвет.
Петер Черфалви – Изпълнителен директор и Член на Управителния съвет.

Членове на Надзорния съвет:
Д-р Имре Балог – Председател на Надзорния съвет.
Акош Барта – Заместник-председател на Надзорния съвет.
Членове: Шандор Салай, Ролан Мишо
За своите индивидуални клиенти банката предлага добре разработени услуги и продукти, така че да задоволи в най-голяма степен нуждите им.
Депозити: Промоционални депозити, стандартни срочни депозити, спестовни влогове, детски спестовни влогове, Юниондепозити.
Кредити: Ипотечни кредити, един от които е Ипотечен кредит Домът, който е един от най-добрите на банковия пазар и заради който банката е печелила награда; Потребителски кредити; Кредит Овърдрафт.
Банката предлага застрахователни програми, пакети, разплащателни сметки, интернет банкиране и мн. други.
Приоритетно за банката е обслужването на малки и средни предприятия. Към момента банката предлага добре разработени продукти и Кредити за малки и средни предприятия: Кредит „Бизнес Успех Земеделие”, Оборотен кредит Бизнес Пулс, Зърнокредитиране и др.
Към момента банката има подписан договор с ББР за кредитна линия и ще финансира малкия и среден бизнес с 10 млн лв.
Банката предлага гъвкави продукти по всички програми, финансирани от фондовете на Европейския съюз, съобразени с особеностите на програмите.
МКБ Юнионбанк АД е изградила голяма мрежа от свои клонове, които обхващат цялата страна.
Адрес на Централно управление:
1606 София
бул. Генерал Е. И. Тотлебен № 30-32
Телефон:  (+359 2) 9 153 333; 9 153 315
Факс: (+359 2) 9 533 165
Контактен център: 0 700 12 200 денонощно
http://www.unionbank.bg/

Подобни публикации:

 1. Алианц Банк България

  Алианц Банк България съществува от 1997 г., като Търговска банка „България инвест“. През 2003 г. ТБ „България инвест“ се преименува в Алианц Банк България, като приема името на нейния основен...

 2. Райфайзенбанк (България) ЕАД

  През месец юни 1994 г., в съответствие с българския Закон за банките и кредитното дело, започва своята дейност Райфайзенбанк (България) ЕАД. Банката е собственост изцяло на Райфайзен Банк Интернешънъл, която...

 3. УниКредит Булбанк АД

  Началото на УниКредит Булбанк е поставено през 1964 г., с учредяването на добре известната Българска външнотърговска банка (БВБ). БВБ е с предмет на дейност международни търговски разплащания със седалище в...

 4. СИБАНК ЕАД

  СИБАНК ЕАД е от първите международни финансово-инвестиционни банки в България. Тя излиза на пазара през 1994 г., когато е учредена и регистрирана като Българо – Руска инвестиционна банка АД. През...

 5. Българо-американска кредитна банка АД

  Българо-американска кредитна банка АД е учредена от Българо-американски инвестиционен фонд (“БАИФ”) през месец декември 1995 г., а през месец декември 1996 г. е вписана в регистъра на търговските дружества към...

Сподели: Twitter | Facebook | Email

Връзка с подателя на обявата


captcha