Българо-американска кредитна банка АД

| Публикувана на: май 3, 2012
| Тагове: , , кредит срещу ипотека, рефинансиране, кредитен калкулатор дск


Българо-американска кредитна банка АД е учредена от Българо-американски инвестиционен фонд (“БАИФ”) през месец декември 1995 г., а през месец декември 1996 г. е вписана в регистъра на търговските дружества към Софийски градски съд. Корпорацията БАИФ е регистрирана в САЩ по американския Закон за подкрепа на демокрацията в Източна Европа. Целта на този закон е подкрепа на демокрацията в страните от Централна и зточна Европа. На БАИФ са отпуснати $57.8 милиона за инвестиции в частния сектор на икономиката в България, с цел подпомагане и развитие на малкия и среден бизнес. След учредяването на банката тя получава ограничен банков лиценз от БНБ, което води до ограничение на кредитите, отпускани от банката до размера на финансирането и заемите, отпускани от акционера и. През 1998 г. БНБ разширява банковия лиценз и  Българо-американска кредитна банка АД вече може да отпуска кредити, чиито размер надвишава средствата, отпускани от БАИФ, разширява се и спектъра на банковите услуги, които банката започва да предлага на своите клиенти. През 2009 г. БАКБ актуализира банковия си лиценз, което включва всички банкови операции по Закона за кредитните институции с някои изключения – издаване и извършване на платежни операции чрез банкови платежни карти, отдаване под наем на сейфове и издаване на електронни пари.
През 2002 г. банката получава лиценз за инвестиционен посредник. Банката е член на Централния депозитар и на Българска фондова борса.
През 2006 г. основният акционер БАИФ продава част от акциите си, а през 2008 г. и остатъчния си дял от 3.89% на Фондация „Америка за България”.

През 2008 г. Алайд Айриш Банкс п.л.с. (Allied Irish Banks, p.l.c., Ireland) закупува 49.99% от акциите на БАКБ. През 2011г. Алайд Айриш Банкс п.л.с. продава собствените си акции, съставляващи 49.99% от капитала на БАКБ на частното инвестиционно дружество „СИЕСАЙЕФ” АД с акционери г-жа Цветелина Бориславова и фондация „Кредо бонум”, основана от нея. „СИЕСАЙЕФ” АД инвестира в иновативни технологии, природосъобразни сектори на земеделието и енергетиката , както и други приоритетни за България сфери.
„Капитал Директ” ЕАД е дъщерно дружество на БАКБ. През 2009 г. дружеството и банката учредяват акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти – „Имоти Директ” АДСИЦ. „Имоти Директ” АДСИЦ притежава лиценз да осъществява дейност като дружество със специална инвестиционна цел – секюритизация на недвижими имоти. Органи на управление на БАКБ са Управителен съвет и Надзорен съвет.

Членовете на управителния съвет на Българо-американска кредитна банка АД са:

Васил Стефанов Симов – Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор
Таня Илиева Керемидчиева – член на Управителния съвет  и Изпълнителен директор
Илиан Георгиев – Член на Управителния Съвет
Силвия Кирилова Кирилова – Член на Управителния съвет

В Надзорния съвет на Българо-американска кредитна банка АД влизат:

Цветелина Бориславова Карагьозова – Председател на Надзорния съвет
Маршал Лий Милър – Заместник председател на Надзорния съвет
Евгений Якимов Иванов и Кирил Александров Манов – Независими членове на Надзорния съвет
Джейсън Лайл Кук и Мартин Бойчев Ганев – членове на Надзорния съвет

Първите две програми за кредитиране, разработени от банката са в областта на малкия и среден бизнес и туризма. През 1999 г. банката разработва програма за кредитиране на частни лица, като им предоставя ипотечни кредити, а през 2002 г. банката разработва прогарма, с която предоставя кредити на строителни предприемачи.
Банката има клонове в градовете София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна.

Банката предлага ипотечни кредити в рамер до 500 000 евро.
По Програмата си за кредитиране на малкия и среден бизнес БАКБ предоставя средно срочни и дългосрочни инвестиционни кредити със срок на погасяване от 6 месеца до 15 години. Размерът на тези кредити е от 200 000 до 1 000 000 евро. Условията на кредитите се изготвят индивидуално и са съобразени с бизнес прогнозите и конкретните нужди. Банката предлага голяма гама съвременни банкови услуги, левови и валутни разплащания, лични и фирмени разплащателни сметки в BGN, USD, EUR, GBP и CHF, услуги по договаряне, интернет банкиране, голяма  и др.

Адрес на Българо-американска кредитна банка АД:

1000 София
ул. Славянска № 2
Телефон:
+359 2 9658 358; 0700 144 88
Уеб сайт: http://www.bacb.bg/bg/

Подобни публикации:

 1. Алианц Банк България

  Алианц Банк България съществува от 1997 г., като Търговска банка „България инвест“. През 2003 г. ТБ „България инвест“ се преименува в Алианц Банк България, като приема името на нейния основен...

 2. УниКредит Булбанк АД

  Началото на УниКредит Булбанк е поставено през 1964 г., с учредяването на добре известната Българска външнотърговска банка (БВБ). БВБ е с предмет на дейност международни търговски разплащания със седалище в...

 3. Общинска банка АД

  Общинска банка АД е учредена през 1996 г. като универсална търгoвска банка. Акционери на банката са Столична община с 67.51% дялов капитал, Общински фирми и търговски дружества с 30.27% дялов...

 4. СИБАНК ЕАД

  СИБАНК ЕАД е от първите международни финансово-инвестиционни банки в България. Тя излиза на пазара през 1994 г., когато е учредена и регистрирана като Българо – Руска инвестиционна банка АД. През...

 5. Райфайзенбанк (България) ЕАД

  През месец юни 1994 г., в съответствие с българския Закон за банките и кредитното дело, започва своята дейност Райфайзенбанк (България) ЕАД. Банката е собственост изцяло на Райфайзен Банк Интернешънъл, която...

Сподели: Twitter | Facebook | Email

Връзка с подателя на обявата


captcha