Алианц Банк България

| Публикувана на: април 17, 2012
| Тагове: , , джет кеш офиси, tbi kredit, byrzi krediti


Алианц Банк България съществува от 1997 г., като Търговска банка „България инвест“.
През 2003 г. ТБ „България инвест“ се преименува в Алианц Банк България, като приема името на нейния основен акционер Алианц България Холдинг.
Алианц Банк България е универсална търговска банка, чието седалище е в София. Основни акционери на банката са Алианц България Холдинг, ЗАД „Алианц България”, ЗАД „Енергия”.
Банката е лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа, лицензиран инвестиционен посредник за операции с корпоративни и държавни ценни книжа.
Алианц Банк България е член на: Българска фондова борса – София АД; Централен депозитар АД; Асоциацията на търговските банки.
Банката има много добре развита клонова мрежа. Тя е създала над 100 свои офиси, бизнес и финансови центрове, които покриват цялата страна.
Алианц Банк България поддържа широка кореспондентска мрежа с много наши и чужди банки от Европа, Азия, Америка.
Органи на управление на банката са Управителен съвет и Надзорен съвет.
Членове на управителния съвет са:
Светослав Гаврийски – Изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на Алианц Банк България.
Никола Бакалов – Главен изпълнителен директор и член на Управителния съвет
Дорчо Илчев – Изпълнителен директор и член на Управителния съвет
Росен Станимиров – Изпълнителен директор и член на Управителния съвет
Христо Бабев – член на Управителния съвет
Мариета Петрова – член на Управителния съвет
Камелия Гюлева – член на Управителния съвет
В Надзорния съвет влизат:
Димитър Желев – Председател на Надзорния съвет
Членове на Надзорния съвет: Максим Сираков, Кристоф Плейн
Алианц Банк България е разработила и предлага голяма гама от продукти и услуги за своите индивидуални клиенти – кредити, депозити, банкови карти, електронни услуги и др. Банката има сключен типов договор с Министерство на образованието, младежта и науката и предлага студентски кредити с държавно участие при крайно изгодни за студентите и докторантите условия. Банката прилага всички механизми за зашита на влоговете на гражданите, което води до стабилност на банковата система като цяло и гарантира спокойствието на клиентите на Алианц Банк България.
За юридическите лица и фирмите банката също предлага множество различни пакети и услуги, като Кредити за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, Кредити, гарантирани от Национален гаранционен фонд и още много други. Банката предлага и няколко вида Кредити за земеделски производители и търговци на зърно.
Задължително трябва да се отбележи, че политиката на подпомагане на развитието на малкия и среден бизнес е приоритетна за Алианц Банк България. Наскоро банката получи кредитна линия от Българска банка за развитие за финансиране на малки и средни предприятия. Банката ще отпуска заеми на малки и средни предприятия при преференциални условия и облекчем режим по отношение на такси и комисиони. До момента банката има голям брой успешно реализирани малки инвестиционни проекти.

Адрес на Алианц Банк България:
1202 София
бул. Мария Луиза № 79
Телефон: 0 800 1 2265 – за банкова информация, денонощен
0 800 1 2273 – за блокиране на дебитни и кредитни карти, денонощен
Телефон/факс: (+359 2) 981 93 07; (+359 2) 9215 506

http://bank.allianz.bg/

Подобни публикации:

 1. Райфайзенбанк (България) ЕАД

  През месец юни 1994 г., в съответствие с българския Закон за банките и кредитното дело, започва своята дейност Райфайзенбанк (България) ЕАД. Банката е собственост изцяло на Райфайзен Банк Интернешънъл, която...

 2. УниКредит Булбанк АД

  Началото на УниКредит Булбанк е поставено през 1964 г., с учредяването на добре известната Българска външнотърговска банка (БВБ). БВБ е с предмет на дейност международни търговски разплащания със седалище в...

 3. СИБАНК ЕАД

  СИБАНК ЕАД е от първите международни финансово-инвестиционни банки в България. Тя излиза на пазара през 1994 г., когато е учредена и регистрирана като Българо – Руска инвестиционна банка АД. През...

 4. ОББ АД

  Обединена българска банка АД (ОББ) Адрес: ул. Света София № 5 София 1040 Тел.: (+359 2) 8112330; 811 2800; 811 2235 Факс: (+359 2) 988 0822 Уеб сайт: www.ubb.bg Списък...

 5. Банка ДСК EАД

  Банка ДСК EАД Адрес: ул. Московска № 19 София 1036 Тел.: (+359 2) 939 1220 Факс: (+359 2) 980 6477 Уеб сайт: www.dskbank.bg Списък с клонове на Банка ДСК EАД....

Сподели: Twitter | Facebook | Email

Връзка с подателя на обявата


captcha