Алианц Банк България

| Публикувана на: април 17, 2012
| Тагове: , , кредит калкулатор, софия комерс кредит груп, ипотечни кредити без доказване на доходи


Алианц Банк България съществува от 1997 г., като Търговска банка „България инвест“.
През 2003 г. ТБ „България инвест“ се преименува в Алианц Банк България, като приема името на нейния основен акционер Алианц България Холдинг.
Алианц Банк България е универсална търговска банка, чието седалище е в София. Основни акционери на банката са Алианц България Холдинг, ЗАД „Алианц България”, ЗАД „Енергия”.
Банката е лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа, лицензиран инвестиционен посредник за операции с корпоративни и държавни ценни книжа.
Алианц Банк България е член на: Българска фондова борса – София АД; Централен депозитар АД; Асоциацията на търговските банки.
Банката има много добре развита клонова мрежа. Тя е създала над 100 свои офиси, бизнес и финансови центрове, които покриват цялата страна.
Алианц Банк България поддържа широка кореспондентска мрежа с много наши и чужди банки от Европа, Азия, Америка.
Органи на управление на банката са Управителен съвет и Надзорен съвет.
Членове на управителния съвет са:
Светослав Гаврийски – Изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на Алианц Банк България.
Никола Бакалов – Главен изпълнителен директор и член на Управителния съвет
Дорчо Илчев – Изпълнителен директор и член на Управителния съвет
Росен Станимиров – Изпълнителен директор и член на Управителния съвет
Христо Бабев – член на Управителния съвет
Мариета Петрова – член на Управителния съвет
Камелия Гюлева – член на Управителния съвет
В Надзорния съвет влизат:
Димитър Желев – Председател на Надзорния съвет
Членове на Надзорния съвет: Максим Сираков, Кристоф Плейн
Алианц Банк България е разработила и предлага голяма гама от продукти и услуги за своите индивидуални клиенти – кредити, депозити, банкови карти, електронни услуги и др. Банката има сключен типов договор с Министерство на образованието, младежта и науката и предлага студентски кредити с държавно участие при крайно изгодни за студентите и докторантите условия. Банката прилага всички механизми за зашита на влоговете на гражданите, което води до стабилност на банковата система като цяло и гарантира спокойствието на клиентите на Алианц Банк България.
За юридическите лица и фирмите банката също предлага множество различни пакети и услуги, като Кредити за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, Кредити, гарантирани от Национален гаранционен фонд и още много други. Банката предлага и няколко вида Кредити за земеделски производители и търговци на зърно.
Задължително трябва да се отбележи, че политиката на подпомагане на развитието на малкия и среден бизнес е приоритетна за Алианц Банк България. Наскоро банката получи кредитна линия от Българска банка за развитие за финансиране на малки и средни предприятия. Банката ще отпуска заеми на малки и средни предприятия при преференциални условия и облекчем режим по отношение на такси и комисиони. До момента банката има голям брой успешно реализирани малки инвестиционни проекти.

Адрес на Алианц Банк България:
1202 София
бул. Мария Луиза № 79
Телефон: 0 800 1 2265 – за банкова информация, денонощен
0 800 1 2273 – за блокиране на дебитни и кредитни карти, денонощен
Телефон/факс: (+359 2) 981 93 07; (+359 2) 9215 506

http://bank.allianz.bg/

Подобни публикации:

 1. Райфайзенбанк (България) ЕАД

  През месец юни 1994 г., в съответствие с българския Закон за банките и кредитното дело, започва своята дейност Райфайзенбанк (България) ЕАД. Банката е собственост изцяло на Райфайзен Банк Интернешънъл, която...

 2. УниКредит Булбанк АД

  Началото на УниКредит Булбанк е поставено през 1964 г., с учредяването на добре известната Българска външнотърговска банка (БВБ). БВБ е с предмет на дейност международни търговски разплащания със седалище в...

 3. СИБАНК ЕАД

  СИБАНК ЕАД е от първите международни финансово-инвестиционни банки в България. Тя излиза на пазара през 1994 г., когато е учредена и регистрирана като Българо – Руска инвестиционна банка АД. През...

 4. ОББ АД

  Обединена българска банка АД (ОББ) Адрес: ул. Света София № 5 София 1040 Тел.: (+359 2) 8112330; 811 2800; 811 2235 Факс: (+359 2) 988 0822 Уеб сайт: www.ubb.bg Списък...

 5. Банка ДСК EАД

  Банка ДСК EАД Адрес: ул. Московска № 19 София 1036 Тел.: (+359 2) 939 1220 Факс: (+359 2) 980 6477 Уеб сайт: www.dskbank.bg Списък с клонове на Банка ДСК EАД....

Сподели: Twitter | Facebook | Email

Връзка с подателя на обявата


captcha